logo-mini
  • Xbox One SmartGlass สามารถใช้งานได้ใน gameplay และอุปกรณ์อื่นๆ

    โดย Seven Admin

    สามารถใช้ได้กับ Windows phone, iOS และ Andriod

    ไมโครซอฟท์ได้เปิดตัว Xbox One SmartGlass แอพลิเคชั่น สำหรับ Windows phone , iOS และแอนดรอยด์ ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใน Windows Phone Store, App Store และ Google Play ซึ่งแอพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้กับ Xbox one ทุกรุ่น รวมไปถึง Xbox One SmartGlass ที่ยังมีความสามารถพิเศษคือ สามารถอัพเดทสเตตัสและสถานการณ์ได้ทันทีใน feed อีกด้วย